پلیت مبدل حرارتی برای کاربردهای دریایی

پلیت مبدل حرارتی برای کاربردهای دریایی
برنامه

1. Engine
2 اصلی. Engine
3 کمکی. مبدلهای حرارتی برای Heating
4 مرکزی. Generator
5 آب شیرین. Cooler
6 مرکزی. دنده Cooler
7 نفت. روغن کولر (موتور کمکی)
8. روغن کولر (موتور اصلی)
9. آب دریا Filter
10. Pump
11 آب دریا است. آب شیرین Pump
 
Related Products
  • همه صفحه ها جوش داده شده و قاب مبدل های حرارتی
  • همه صفحه ها جوش داده شده و قاب مبدل های حرارتی

    همه مبدلهای صفحه و قاب حرارتی جوش داده شده یک نوع جدید، مفهوم است. آن را مانند مبدل واشر و صفحه قاب گرما به نظر می رسد، و ادغام مزایای استفاده از به طور کلی مبدل های حرارتی صفحه (انتقال حرارت موثر و ساخت و ساز جمع و جور) و حرارتی پوسته و لوله مبدلهای (مناسب برای دما و فشار بالا). با مخالف داخلی، آن ...