Producenci bazy

Pierwszy etap bazą produkcji znalazł się w 2002 roku, powierzchnia fabryki jest 8,000m2, powierzchnia zabudowy wynosi 4,500m2, zdolność produkcyjna wynosi około 1500 sztuk różne zestawy płytowy wymiennik ciepła, 8000 sztuk różnych typów PHEs rocznie;


Drugi etap miał bazę produkcji wprowadzone do produkcji w czerwcu 2011 roku, powierzchnia fabryki jest 19,876m2, powierzchnia zabudowy jest 25,000m2 zdolność produkcyjna wynosi około 3000 sztuk różne zestawy płytowy wymiennik ciepła, 20.000 sztuk różnych typów PHEs rocznie; Całkowita wartość inwestycji USD15,000,000