ฐานการผลิต

ขั้นตอนแรกฐานการผลิตพบว่าในปี 2002 พื้นที่โรงงาน 8,000m2 อาคารพื้นที่เป็น 4,500m2 กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1,500 ชิ้นแผ่นสารพันชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 8,000 ชิ้นที่แตกต่างกัน PHEs ต่อปี


ขั้นตอนที่สองฐานการผลิตได้นำไปผลิตในเดือนมิถุนายน 2011 พื้นที่โรงงาน 19,876m2 อาคารพื้นที่เป็น 25,000m2 กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 3000 ชิ้นแผ่นสารพันชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 20,000 ชิ้นที่แตกต่างกัน PHEs ต่อปี มูลค่าการลงทุนทั้งหมด USD15,000,000